top of page

הדרכה לתלמידים – הדרך לשפר את התלמיד

תלמידים הם המשאב החשוב ביותר בחברה שלנו, באמצעות חינוך נכון שלהם אנחנו יכולים להבטיח כי החברה שלנו תמשיך להיות משגשגת, תצמיח מדענים ואנשים חיוניים וחכמים. על כן בית הספר הוא מקום כה חשוב שצריך להקדיש לו המון. אך כיצד נבטיח כי התלמידים שלנו ישתפרו וכי הם יתמודדו עם הקשיים של החיים. כיום כבר ידוע כי לא די בלימוד דידקטי של החומר הנלמד אלא יש צורך בשיטות נוספות. אחת השיטות הטובות ביותר ללימוד היא הדרכה לתלמידים. בהדרכה זו יושב איש חינוך עם הילד ומסביר לו בדיוק מה נלמד בכיתה. כך איש החינוך מתעכב על הקשיים של התלמיד ויכול לעזור לו היכן שהוא מתקשה. זהו דבר בעל ערך עצום המשפר מאוד את איכות הלימוד ומבטיח כי הלימודים ייעשו בצורה הרבה יותר איכותית וטובה ממה שהיה נהוג בעבר.

הדרכה לתלמידים – מדוע חשוב שהיא תהיה בקבוצות קטנות או באחד על אחד

אך הדרכה לתלמידים לא יכולה להתקיים בצורה של מורה אחד מול 30 תלמידים, בכדי שהדרכה תהיה אפקטיבית עליה להתקיים בקבוצות קטנות ואפילו מורה אחד מול תלמיד אחד. זהו דבר חשוב ביותר שעלינו להפנים. אם ההדרכה תתקיים בקבוצות גדולות הרי שרוב הסיכויים שמרבית הילדים לא יבינו כלום ואנו לא נעשה הרבה בהדרכה שאנו רוצים להעביר להם. על כן על אנשי החינוך צריכים לעשות הכול בכדי להדריך את התלמידים בקבוצות קטנות ככל שניתן.

הדרכה לתלמידים – וודאו כי ההדרכה עומדת בסטנדרטים גבוהים

שימו לב הדרכה לתלמידים חייבת להיות בסטנדרטים מסוימים בכדי להבטיח כי היא איכותית וטובה. ראשית על איש החינוך להיות להוט לבצע את תפקידו וככל שיהיה לו יותר אכפת כך ההדרכה תהיה יותר טובה. כמובן שגם ההדרכה עצמה חייבת להיות איכותית ולכלול תובנות אמתיות בנוגע לחומר הנלמד. אסור בהדרכה לעבוד כמו תוכי ועל איש החינוך לצלול לכל מקרה ומקרה ולהתייחס אל השונות של התלמיד שעומד מולו. כמובן שבכדי שההדרכה תצליח על התלמיד לשתף פעולה עם המורה ולהתייחס לדבריו ברצינות.

המאמר הדרכה לתלמידים פורסם ראשון בהיי טיץ'

הדרכה לתלמידים

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page