top of page

פיתוח הדרכה טכנולוגי

חברות רבות בעולם בכל תחומי העיסוק נמצאות כבר זמן רב בתהליך של פיתוח הדרכה טכנולוגי ולמעשה מעבירות את כל מערך ההדרכה שלהן ממערך הדרכה פרונטלית, שזוהי כאמור ההדרכה המסורתית אותה אנו מכירים שיושבים בכיתה אל מול מדריך שמעביר לנו את החומר למערך הדרכה באמצעות טכנולוגיה. הדרכה באמצעות טכנולוגיה היא למעשה הדרכה בעזרת מחשבים ותוכנות ייעודיות שפותחו למען ההדרכה הספציפית של אותה חברה או אותו ארגון. הדרכה באמצעות טכנולוגיה שונה מההדרכה הפרונטלית המסורתית בכך שאנו כבר לא עובדים בצורה כיתתית אלא בצורה פרטנית כל אחד אל מול מסך המחשב שלו והתוכנה עימה הוא אמור לעבוד.

היתרונות של הדרכה באמצעות טכנולוגיה

בראש ובראשונה ארגון אשר משתמש בהדרכה באמצעות טכנולוגיה מקבל גמישות רבה כאשר הגמישות הזו מאפשרת לארגון לגייס כמות עובדים גבוהה או נמוכה בהתאם לצורך מבלי לחשוב יותר מידי על ההדרכה שלהם היות והיא תיעשה באמצעות תוכנת המחשב, כאשר קודם לכן הארגון היה צריך לחשוב על כמות עובדים המתאימה לכיתה ועל מדריך לאותה וכדומה. כעת העובדים הטריים פשוט מגיעים למתקן ההדרכה ועובדים אחד על אחד עם מסך המחשב. בנוסף הארגון יכול לגייס כמות עובדים גבוהה לכמה משרות שכל אחת מהן צריכה סוג שונה של הדרכה, שוב בלי לחשוב על חלוקה לכיתות היות וכל אחד עובד על תוכנה הייעודית לו. בנוסף לארגון יש מעקב אחרי תהליך ההכשרה של כל עובד ועובד בכל רגע נתון היות והם רואים בדיוק איזה שיעורים הוא ביצע ותוכנה ואת התוצאות של המבחנים המקוונים אותם ביצע העובד.

איך זה מתבצע בפועל

על מנת להקים מערך שכזה חייב הארגון במבצע פיתוח הדרכה טכנולוגי לשכור את שירותיה של חברה אשר עוסקת בבניית תוכנות הדרכה ומערכי הדרכה לארגונים. החברה תיבנה עבור הארגון את התוכנות אותם הוא צריך על מנת להכשיר את העובדים לתפקידים השונים ותהיה אחראית על הטעמת המערכת גם ברוב המקרים במחשבי הארגון כאשר גם תוכנה ששולטת בהכשרות תותקן במחשבי הארגון. החברה כאמור צריכה לדאוג מצידה למתקן הדרכה שכולל מחשבים וציוד הדרכה מתקדם כמו

מקרנים ולוח מחיק בחדרי המחשב במידה וישנה גם הדרכה פרונטלית בחלק מסויים של ההכשרה.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page