top of page

דוגמאות ממגוון הלומדות שלנו:

אלביט

אנו נמצאים בעידן שבו רוב תכניי היום-יום מועברים אלינו באמצעים טכנולוגיים.

המחשב, הטלוויזיה והטלפון הסלולורי שלנו הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו

ולכן חשוב להשתמש ביתרונות הטכנולוגיה גם בלמידה.

 

שיטתנו הינה תרגום הידע העיוני והמעשי מעולמות התוכן השונים 

לתוצרי למידה והדרכה פשוטים ואינטראקטיביים המתאימים לאורח החיים הטכנולוגי אותו סיגלנו לעצמנו.

לומדה

לומדה הינה תוכנת מחשב שמטרתה לספק לימוד, אימון, תרגול ובחינה. הלמידה באמצעות לומדה מכונה "למידה מתוקשבת".

 

בשנים האחרונות חלה עליה בשילובן של לומדות בפעילות הארגונית, זאת מתוך הבנה כי הלומדות מהוות אמצעי אטראקטיבי להעברת ידע בתוך הארגון, חוסכות בעלויות ובזמן ומייעלות באופן ניכר את שיטות העבודה.

הלומדות מכילות תכנים שונים הנבחרים לפי צרכי הארגון ומופקים באופן התואם לצרכיו של קהל היעד, ברמות קושי שונות ובשילוב תוצרים אינטראקטיביים שונים כגון- סרטי הדרכה, סרטי אנימציה, הנפשות תלת מימד, סימולציות, תרגולים, משחקים ומבחנים.   

 

 

 

 

אילו יתרונות מקנה הלמידה המתוקשבת לארגון?

הוזלת עלויות אחזקת ציוד

זאת ע"י הדמיות וסימולציות המחליפות שימוש בציוד יקר ערך

גישה ליידע מכל מקום ובכל זמן

זאת ע"י גישה שוטפת לחומרי הלימוד

התאמת ההכשרה לכל צורך

זאת ע"י המחשות בתחום הויזואלי-שמיעתי, מעוצב לפי טעמכם.

הוזלת עלויות הכשרה לארגון

אין הגבלת הפצה לכמות משתמשים (בשונה מהדרכה פרונטלית)

אילו יתרונות מקנה הלמידה המתוקשבת לעובד?

אין חשש מכישלון

למידה עצמית המספקת משוב מידי ומובנה לחניך

בחינה עצמית

הלומדה מקנה לעובד יכולת לבחון עצמו לאורך התהליך.

למידה מכל מקום ובכל זמן

הלמידה מתרחשת בזמנו הפנוי ולא מחייבת מיקום

קצב למידה אישי

כל עובד קובע לעצמו את קצב הלמידה בהתאם ליכולותיו

אילו לומדות מפיקים בארגונים?

לומדות סימולציה, תרגול ומבחן

יצירת מרחב עבודה מדומה, תרגול העבודה ובחינת מצבים מיום העבודה, מתן משוב, בחינת הידע של הלומד ודיווח ציונים.

לומדות סמן והדרכת מערכות

לומדות ללימוד מערכות הקיימות בארגון תוך ביצוע תרגול וסימולציות על המערכת.

לומדות אוריינטציה לתפקיד

לומדות המסייעות לעובד להקלט לתפקידו בצורה הטובה ביותר תוך מתן פירוט על כל מרכיבי תפקידו ותרגול העבודה.

לומדות רגולציה

לומדות המכילות תכנים וידע בנושאי החוק שהארגון מחוייב להקנות לעובדיו (מניעת הטרדה מינית, בטיחות בעבודה ועוד...)

שילוב מדיה ואינטראקטיביות בלמידה

סאונד 

הלומדות מכילות קריינות ומוזיקות רקע לגירוי שימעתי של הלומד נוסף על ההיבט הוויזואלי

תלת מימד

המחשת תהליכים, פירוק והרכבת חומרים הנחוצים ללומד ע״י הדמיות בתלת מימד

לומדות משולבות סרטי וידאו

לומדה המכילה סרט הדרכה, סרט המתאר מקרה, סרטון מקדים ליצירת קשב ועוד... 

לומדות משולבות אנימציה

בחירת דמות המלווה את הלומדה והעברת התכנים על ע״י סצנות באנימציה.

bottom of page