top of page

הדרכה טכנולוגית

 

HITeach החלה את דרכה בעולם הטכני של חיל האוויר.

הידע הטכני הנדרש להבנת תהליכים ומערכות אוויריות, משמש אותנו היום בכל תחומי ההדרכה הטכנית.

 

במסגרת שירותנו הכשרנו מאות טכנאים בתחומים שונים–

 

 

 

חשמל | אלקטרוניקה | מיזוג אוויר | מעליות | רכב | טכנאי מכ"ם | מטוסים ועוד...

 

ייחודה של החברה בא לידי ביטוי בידע המעמיק עם התחומים הטכנולוגיים שנצבר בניסיון של למעלה מ- 20 שנה.

תהליך ההסמכה המוצע על ידנו כולל בחינה מעשית ומדידת רמת ביצועים בזמן אמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העלאת רמת המיומנות המקצועית של כל עובד מביאה לשיפור מערך האחזקה והשירות של החברה בכללותה.

 

מה כולל תהליך ההסמכה? 

 

 

  • התנסות מעשית באמצעות סימולטורים

  • תרגול במסגרת כיתתית

  • תרגול בשטח

  • מדידת רמת ביצועים בזמן אמת באמצעות מבחני הסמכה

  • הטמעת מערך בקרה מדיד ושיטתי על הליך ההדרכה בכללותו המאפשר ללקוחותינו לעמוד על התועלת המופקת מפיתוח מערך הדרכה טכנולוגי ולתרגמה לרווח כלכלי.

bottom of page