top of page

סימולטורים

 

סימולטור הינו מתקן המאפשר הדמייה/חיקוי של פעילות מסוימת במצבים ותרחישים אופייניים שונים שהם חלק מהמציאות. המתקן עשוי להיות מכני או ממוחשב ומשמש לצורכי הדרכה ואימון.

בסימולטור ניתן לדמות תרחישים שביצועם בכלי האמיתי אינו אפשרי או כרוך בסכנות.

 

הסימולטור מאפשר ניתוח ותחקור של מיומנות העובד לצורך שיפור דרכי התמודדותו עם מצבים שונים במציאות.

באמצעות הסימולטור, HITEACH מעלה את רמת המיומנות והמקצועיות של כל עובד.

 

 

העלאת רמת המיומנות המקצועית של כל עובד מביאה לשיפור מערך האחזקה והשירות של החברה בכללותה.

 

bottom of page