top of page

למה צריך פיתוח הדרכה?

 

 

 

 

 

 

עד היום מקובל היה להניח שהעובד ילמד את תפקידו על סמך הדרכה תאורטית, ניסיון ושיתקדם ויתוגמל על סמך ביצועים והמלצות.

 

 

 

 

 


בפועל מדובר בתהליך ארוך, מסורבל ובלתי מובנה שלרוב כרוך בהוצאות רבות לארגון ומעל לכל התוצאה הינה- עובדים שאינם מיומנים דיים.

 

 

מהו המצב המצוי?

קיים צורך בפיתוח מנגנונים למעקב אחר רמת המיומנות, הלמידה והתפקוד של העובד ובניית מערכי הדרכה, הסמכה ומסלולי קידום מקצועיים ומובנים שבמסגרתם מוגדרים תחומי הידע והמיומנויות הנדרשות בכל שלבי ההתפתחות המקצועיים של כל תפקיד ותפקיד.

מה הפתרון?

 

 

 

 

מתמחה בפיתוח מערך הדרכה שיטתי ובניית מסלולי קידום.

 

 

 

התהליך נבנה בהתאמה ייחודית לארגון ולכל תפקיד 

ומבטיח שיטה שמטרתה להפוך כל עובד למומחה בדרך האפקטיבית ביותר.

 

התהליך מורכב ממספר שלבים:

 

  • איפיון הצרכים של הלקוח

  • ניתוח עיסוקים

  • פיצוח: הגדרת מטרות, תחקור מומחה תוכן, התאמת שיטות הלמידה לבעלי התפקיד, כתיבת מערכי שיעור לתוכניות הלימודים ובניית מסלולי קידום.

  • שילוב אמצעי למידה טכנולוגיים מגוונים: לומדות, סרטונים, סימולטורים, ניתוחי אירוע, אנימציות, משחקים, תלת-מימד ועוד…

  • התנסות מעשית בכתה ובשטח

  • בחינה ומדידה בשטח של רמת הביצועים בזמן אמת

  • מבחני הסמכה

  • מדידת עמידה במטרות והשגת היעדים הרצויים

bottom of page