top of page

יתרונות של לומדה ללימוד יצירתי של ילדים ובני נוער

כאשר אנחנו רוצים לקדם את איכות החינוך והלמידה של ילדים ובני נוער בארץ אנחנו צריכים ללמד אותם באופן יצירתי. לימוד יצירתי יכול לקדם בני נוער וילדים ולאפשר להם לגלות עניין רב יותר בלמידה. לא תמיד פשוט לגרום לתלמידים בבית ספר יסודי או בתיכון לגלות עניין בחומר הלימוד. באמצעות לומדה ייחודית שנועדה ללמד מתמטיקה או אנגלית או מקצועות רבי מלל כמו היסטוריה וספרות אנחנו יכולים להעלות את רמת העניין שיש לתלמידים בחומר הנלמד וכך גם לאפשר להם לשפר את איכות ההישגים שלהם בתחומי הלימוד השונים.

לומדה – מה היא כוללת ולמה זה טוב?

לימוד מקצועות שונים ביסודי, בחטיבה ובתיכון באמצעות המחשב יכול לקדם את הילדים שלנו במספר רמות שונות לומדה מקדמת את הילדים בכך:

  • היא מאפשרת להם לשפר את מיומנות השימוש שלהם במחשב

  • היא מאפשרת להם דרך לימוד יצירתית ומעניינת

  • היא שוברת את שגרת הלימוד בבית הספר

  • היא מאתגרת את הילדים ומרחיבה את האופקים שלהם

אם אנחנו רוצים לאפשר לילדים להיפתח לעולמות אחרים כאשר הם הולכים לבית הספר אנחנו צריכים לאפשר להם ללמוד באמצעות תוכנות מחשב ולומדות כי כך הם לומדים באופן רחב ועצמאי יותר מאשר ההקשבה הפסיבית בכיתה למורה.

לומדה ללימוד אנגלית ומתמטיקה – איך זה מעלה את רמת הלימודים?

לומדה ללימוד אנגלית ומתמטיקה יכולה לאפשר לילדים רבים להעלות את רמת הלימודים ואת רמת ההישגיים הלימודיים שלהם. כאשר אנחנו רוצים לקדם את הילדים שלנו כך שהם יהפכו להיות תלמידים מצטיינים אנחנו חייבים לאפשר להם ללמוד באופן שמוכר ונוח להם. כיום לרוב הילדים הכי נוח ללמוד באמצעות מחשב ולא באמצעות עט ונייר. לימוד דרך המחשב יכול להיות טוב יותר גם לילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז או לקויות למידה שונות כמו דיסלקציה או דיסגרפיה. באמצעות המחשב ילדים אלו מתמודדים טוב יותר עם הקשיים שלהם ומצליחים להתרכז יותר במשימות הלימוד השונות וכך הם מפנימים טוב יותר את החומר הלימודי לאורך זמן.

המאמר לומדה פורסם ראשון בהיי טיץ'

לומדה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page