top of page

למידה אצל מבוגרים בתרגול פיתוח הדרכה

פיתוח הדרכה אצל מבוגרים איך עושים את זה?

מבוגרים לומדים שונה מילדים. בהרבה מקרים אנשים מבוגרים היו מחוץ לבית הספר במשך תקופה ארוכה ולכן אין להם את הסבלנות לטכניקות הטיפוסיות של כיתת לימוד. הם לומדים בצורה יותר מעשית ובאופן מציאותי. להלן ארבעה טיפים מועילים ללימוד מבוגרים.

מבוגרים לא לומדים עד שהם מרגישים שהם צריכים ללמוד. אם הם לא מרגישים כי החומר רלוונטי למה שהם צריכים בעבודה, הם לא יקדישו תשומת לב ולכן לא ילמדו. כמתרגל, אתה צריך לתת להם סיבות מעשיות ללמוד. תן להם דוגמאות מהעולם האמיתי על האופן שבו הם ישפרו את הביצועים שלהם בעבודה.

מבוגרים לומדים טוב יותר כאשר משנים את טכניקות הלימוד – דיונים, משחקי תפקידי ומקרי בוחן הם מעשיים ויעילים. תקפיד שאתה מוצא דרכים מגוונות כדי להפוך את התרגול למציאותי ומעשי. מבוגרים משגשגים בעת ביצועים מעשיים, לכן תקפידו כי התרגול מותאם כדי שהם יוכלו לקחת אותו ישירות אל העבודה ולהשתמש בו. תנו להם בעיות מציאותיות לפתור. תמצאו בעיות בעבודה אשר דומות למצבים שהם יצטרכו להתמודד עמם.

מבוגרים לומדים טוב יותר בסביבה אינפורמטיבית. חדר התרגול לא צריך להיות בעל סדר ישיבה כמו בכיתה. המשתתפים צריכים ללבוש בגדים שהם מרגישים נוח בהם. תקפיד כי אתה מעודד אינטראקציה ודיון כדי להפוך את הסביבה ליותר יום יומית.

מבוגרים לומדים טוב יותר במעקב. אם זה אפשרי, תתזמן פגישות עוקבות ותשתמש בשאלונים, סקרנים ובדיקות מיומנות תקופתיות כדי לקבוע את הדברים שיש לעבור עליהם במהלך הפגישות העוקבות. למידה זה לעיתים רחוקות דבר חד פעמי. זה מחייב מגוון של שיטות למידה מגוונות וחוזרות כדי לספוג באופן מלא את החומר.

כדי לוודא שהמשתתפים בתרגול בארגון שלכם מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר ללמוד במהלך התרגול, עבוד על פי ההליכים הפשוטים הללו. הם יתנו להם את הסיכוי הטוב ביותר להשתמש בחומר בצורה מעשית בעבודה.

המאמר פיתוח הדרכה אצל מבוגרים פורסם ראשון בהיי טיץ'

פיתוח הדרכה אצל מבוגרים


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page