top of page

פיתוח הדרכה במכללות – לדור העתיד מגיע הטוב ביותר

מעטות האוכלוסיות החשובות יותר מציבור הסטודנטים. על ציבור זה נסמכת מדינת ישראל ככוח האדם החשוב ביותר שלה. הסטודנטים בארץ מהווים את חוד החנית לתעשיות רבות כמו תעשיית ההיי טק, תעשיית התרופות, הבנקים ותעשיית השירותים. על כן יש משמעות עצומה לאיכות של הסטודנטים ולעובדה שעליהם להיות ברמה הגבוהה ביותר שיש. על כן ישנה משמעות עצומה גם לנושא פיתוח הדרכה במכללות. בכדי שהסטודנטים יהיו ברמה הגבוהה ביותר שיש, ההדרכה שלהם חייבת להיות מבוססת ואיכותית. ככל שהשיעורים בקורסים השונים יהיו יותר מעניינים ויותר מפתחים לסטודנטים כך המרצים ידעו כי הם עשו עבודה יותר טובה וכי הם הכינו אותם לחיים האמתיים. כאשר שיעור מעניין הרי שהסטודנט הרבה יותר קשוב לו והוא ילמד ממנו הרבה יותר וזהו דבר בעל ערך עצום.

פיתוח הדרכה במכללות – האם הוא שונה מהדרכה באוניברסיטה?

אחת השאלות החשובות ביותר שנדרש לתת עליהן את הדעת היא האם פיתוח הדרכה במכללות שונה מפיתוח הדרכה באוניברסיטאות. התשובה היא שלרוב הקורסים במכללות הרבה יותר מעניינים מכיוון שלמרצים הרבה יותר חשוב מה הסטודנטים חושבים עליהם. על כן ניתן לומר כי לרוב הפיתוח של קורסים במכללות יהיה הרבה יותר איכותי ויעשה בצורה הרבה יותר טובה. אנחנו צריכים לתת על כך את הדעת ועלינו לשפר את פיתוח ההדרכה גם באוניברסיטאות בכדי להשוות את התנאים ביניהם ובין המכללות. אין ספק כי ברגע שההדרכה באוניברסיטאות תהיה טובה כמו במכללות מדינת ישראל רק תרוויח מכך וגם ציבור הסטודנטים ירוויח מכך ועל כן זו צריכה להיות שאיפה של גורמים רבים במדינה.

פיתוח הדרכה במכללות – האם לשתף את הסטודנטים בו?

אחד הדברים היפים ביותר שניתן לעשות כאשר אנחנו עוסקים בנושא פיתוח הדרכה במכללות הוא לשתף את הסטודנטים בפיתוח ההדרכה. זו יכולה להיות דרך נפלאה ללמד את הסטודנטים שיעור חשוב לחיים והם יכולים להפיק המון מלימוד של פיתוח הדרכה. לסטודנטים יש חשיבה מקורית ופתוחה ועל כן הם יכולים לתרום לנו רבות לפיתוח ההדרכה שלנו. כך שני הצדדים מרוויחים ויוצאים מרוצים.

המאמר פיתוח הדרכה במכללות פורסם ראשון בהיי טיץ'

פיתוח הדרכה במכללות


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page