top of page

מדוע הדרכה למורים היא כה חשובה?

מעטים יחלקו על כך כי מקצוע המורה הוא אחד המקצועות החשובים ביותר בכל חברה בריאה. מורים הם האחראים על חינוך ילדנו והם משפיעים על עתידם בצורה ניכרת. על כן אנחנו צריכים להבטיח כי המורים יהיו איכותיים וטובים. אך מורה לא נולד טוב הוא הופך לטוב וזוהי עובדה מוגמרת. בכדי שמורה יהיה טוב ואיכותי צריך להשקיע בו משאבים רבים. אחד מהמשאבים הללו שאנו זקוקים להם הוא הדרכה למורים. מורה לא יכול לתפקד ללא הדרכה והיא משמעותית ביותר לביצועים שלו. ככל שההדרכה תהיה יותר טובה כך המורה ילמד מה הם נקודות התורפה שלו ומה הם נקודות החוזק שלו וכך הוא יוכל לשפר את ההוראה שלו בצורה גדולה. הדרכה איכותית משפיעה על המורים ועל התלמידים ואנו צריכים לזכור

זאת ולהשקיע בה.

הדרכה למורים – כיצד נבטיח כי היא טובה?

הדרכה למורים היא לא משהו שקורה סתם כך אלא היא דבר שנעשה בהשקעה ניכרת. בכדי שההדרכה תהיה טובה אנחנו חייבים להבטיח כי ההדרכה נערכת על סמך מאפיינים קבועים ומדדים ברורים. על ההדרכה להיות מדידה וברורה ועל מי שמעביר את ההדרכה מוטלת האחריות להבין בדיוק על סמך מה הוא מבסס את ההערות שלו. ככל שהמדריך של המורה יהיה יותר ברור ויותר עקבי כך המורה ישתפר בצורה יותר גדולה וההדרכה תיחשב ליותר טובה. עלינו לזכור זאת ולעשות הכל שההדרכה תהיה כמה שיותר ברורה ועקבית וכך נבטיח כי היא תהיה איכותית.

הדרכה למורים – מי יכול לבצע אותה?

חשוב להבין כי מי שיכול לבצע הדרכה למורים הם לרוב מורים אחרים. בכדי להבין בדיוק מה המורה עובר על המדריך שלו להיות מורה בעצמו ועדיף מורה ותיק. כפי שהדרכה לרופאים לא יכולים לבצע אנשים שאינם רופאים כך הדרכה למורים לא יכולים לבצע אנשים שאינם מורים. אך גם עם המדריך הוא מורה ותיק עדיין צריכה להישאר לו חיות ומרץ נעורים ועדיין צריך להיות לו מאוד אכפת מהחינוך במדינה. ככל שהמדריך יהיה יותר אכפתי כך ההדרכה תתבצע בצורה יותר טובה ואיכותית.

המאמר הדרכה למורים פורסם בהיי טיץ'

הדרכה למורים

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page